รายชื่อร้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อร้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

กันตา ไก่ย่างเมืองพล

จุดพักรถต้นสน

เจ๊รัช

ตั้ง ฮั่ง เชียง (ท่าพระ)

ตำนัว ไก่ย่างเมืองพล

เตีย หงี่ เฮียง

ป.เจริญรัตน์ (ปั้ม บางจาก)

ปึง หงี่ เชียง

พร แหนมเนือง อุดรธานี

ภูมิสุข เมืองพล

หมูทอง

แหนมลับแล

เฮง ง่วน เฮียง

นครราชสีมา

ขนมบ้านเจ๊หมวย

เจ้าสัว

แดง อ.สีคิ้ว

เตีย หงี่ เฮียง

ไทยสงวนโภชนา

ปึงหงี่เชียง

สวนอาหาร เมืองพร

สามไทย(วิภา) ย่าโม